Tuesday, 28 June 2016

Para sa Isang Kaibigan

tula ni Amy Muga

hindi ito ang liham na gusto kong mabasa,
sa panahon ng pananalamin at pagtatasa.
hindi ito ang liham na gugustuhin kong baunin,
sa panahong tinitimbang ang puso’t damdamin.


pamamaalam ito ng isang kaibigan,
siya na di nagpinid ng pinto't di nang-iwan,
puso'y malaking basyo sa nangangailangan,
tutulong s'ya sa pagbangon hanggang mamaalam.


kay bilis man ng panahon sa pagkakilanlan,
maraming pagkakataong di malilimutan,
pagmamalasakit ay di matatawaran,
kalawakan ng pag-iisip ay hahangaan.

alam kong hindi madali ang pagtitimbang,
kung manatili o tuluyang magpaalam,
nalungkot man ako sa nabasa kong liham,
hangad ko'y tagumpay mo sa napiling daan.

Saturday, 18 June 2016

mga ama't mga ina sa isang linggo ng hunyo

tula ni Amy Muga

(para sa mga napaslang sa Orlando, Florida)

narinig ko ang hiyaw ng
mga luhang umagos
sa bayan ng mga bulaklak,
pawang karayom na tumutusok
sa bawa’t hibla ng kalamnan
ang mga salitang nabasa
sa mensaheng padala ng mga anak.
di mailarawan damdaming bumalot
sa marami pang ina at amang
naghintay at nanalangin sa kanilang Poon,
pagkatapos mabasa ang mga salita
ng pamamaalam at pagmamahal,
mula sa mga anak na inagaw ng
matalim na pangil ng gatilyo
isang linggo sa buwan ng hunyo.
narinig ko ang dagundong ng mga pusong
humihiyaw sa pagtangis
magmula sa maraming ina at ama

sa maraming bayan.


-

Thursday, 2 June 2016

Sulat kay Bunso

mag-ama sa Christmas party ng Math Department


Anak ko,

Ilang araw na lang, pasukan na naman. Alam ko, excited ka na sa unang araw mo sa isang paaralang napamahal na sa ating mag-anak. Noon, nilalakad mo lang ito mula sa friendship bridge ng iyong paaralan. Ngayon, opisyal ka nang bahagi ng komunidad ng mga mag-aaral sa Ateneo!

Marami tayong magandang ala-ala sa loob ng campus. Mula pa noong bata ka, isinama ka na ng iyong ama sa marami niyang gawain sa kanyang opisina. Bahagi ka na rin ng center kung saan ako tumutulong sa gawaing counseling. Nakilala mo na ang mga kasama namin ng iyong ama sa aming mga gawain; siyempre pa nariyan ang mga ninong at mga ninang mo, pawang mga dalubhasa na mapagmalasakit sa gawain para sa mga mag-aaral.

Natatandaan ko tuloy ang kuha ninyong dalawa ng iyong ama sa  bonfire activity noong nag-champion ang Ateneo sa UAAP. Kasama ninyo si Wesley Gonzales, ang basketbolistang estudyante ng iyong ama Karga ka pa ng ama mo noon. Ngayon, natangkaran mo na kaming dalawa ng iyong ama!

Mayroon rin tayong kuha kasama si Fr. Ruben Tanseco, SJ, ang butihing paring Heswita na naging gabay ko sa gawaing counseling. Gabay rin siya ng maraming pamilyang gustong mapabuti ang relasyon nila sa isa't isa.

Ang bilis talaga ng panahon. Kung dati rati, akay ka namin pagpunta sa opisina, ngayon naman, ikaw na mismo ang mag-aaral sa Ateneo. Alam ko, kakayanin mo ang hamong ihaharap ng panibago mong paaralan.

Ano nga ba ang mabuting alamin at baunin mo sa pagpasok mo sa Ateneo?

Una, magandang alamin mo ang iyong mga kalakasan at iba mo pang mga katangian. Tuklasin mo ang mga bagay na nagbibigay buhay sa iyo, kung ano ang lalo pang nagpapalapit sa iyo sa   Panginoon. 

Pangalawa,  bawa’t isa sa inyo sa iyong bagong paaralan ay may angking talino at husay sa iba’t ibang larangan. Hindi kailangang ikumpara ang sarili sa iba pa. Mahalagang kilalanin at lalo pang linangin ang mga kahusayang ito. 

Pangatlo, magtiyaga at magpunyagi ka sa pag-aaral. Maaring mahirap ang bawa’t subject mo, maraming requirements, maaring mahigpit ang mga guro ninyo. Ihanda mo na ang iyong sarili dito, anak. Walang short-cut sa pag-aaral at pagkatuto. Mismo sa klase pa lang, mag-focus sa itinuturo ng iyong guro, magtanong sa kanya kung mayroong hindi malinaw sa iyo. Maging masinsin sa pagsulat ng mga natutunan sa klase. Hindi kailangang magpakahon sa kaalamang makukuha sa loob ng silid-aralan. Magsaliksik, magtanong, maging mapanuri. Alamin kung paano makatutulong sa iba ang iyong mga pinag-aralan.

Pang-apat, matutong makisalamuha sa iyong mga kamag-aral. I-enjoy mo ang bawa’t araw na kasama sila. Alam kong marami kayong matutunan sa bawa’t isa.

Panlima, matuto ng time management Kung sakaling may proyektong kailangang ipasa sa isang takdang araw, planuhin kung ano ang gagawin  sa bawa’t araw hanggang matapos ito. Mas mabuting may ginagawa ka araw-araw, kahit pakaunti-kaunti para sa proyekto, kaysa  mag-cram at ma-stress ka sa magdamag.

Pang-anim, sa mga pagkakataong may group work sa klase, ibigay mo ang iyong 100% para mapabuti ang proyekto. Maging aktibo sa mga pulong, sabihin kung ano ang nasa isip na makakatulong sa proyekto.  


Pampito, hindi kailangang maging daan sa panghina ng kalooban ang mababang marka. Maaring may mga pagkakataong hindi mo makuha ang minimithi mong  grade kahit napakalaking panahon ang binuhos mo sa pag-aaral maging sa pagpapabuti ng proyekto. Ganoon talaga ang buhay. Hindi mo makukuha ang lahat ng bagay na ginusto mo. Pinakamabuting gawin ay magtasa (assess), kuhanin ang aral sa gawain. Gamitin ang mga ito para mapabuti pa ang susunod mong pagsusulit o gawain. Padayon lang anak. Carry on!

Panghuli, manalig ka sa Panginoon, anak. 

Huwag mong kalilimutang mahal na mahal ka namin ng iyong ama't kapatid at narito kami para sa iyo.

                                                  
                                                                                      
                                                                       Nagmamahal,

                                                                        Nanay