Sunday, 17 April 2016

Uyayi para kay Liway

I wrote this poem for Ms. Liway, a young mother who passed away recently from leukemia.


Uyayi para kay Liway

bituin, bitun
sa gabing maningning
patulugin ng mahimbing
bunsong kapiling.
maningning na bituin
sa gabing kay dilim
tanglawan ng liwanag
bunsong nahihimbing.

banayad  na tinig
ang kanyang naring,
uyayi ng dalamhati,
ng pusong tumatangis,
napipintong pag-iwan
sa bunsong minamahal.

kay lungkot na balita,
sa isang inang nagmahal,
panaghoy ng pagsumamo
mabuhay nang payapa,
huwag sanang manimdim
pusong nanampalataya.Amy Muga
Abril 17,2016
My Favorite Post!

Remembering Nanay

                                       Photo by  Aaron Burden  from  Pexels   It was a time of disquiet then; the protest movement against t...