Sunday, 17 April 2016

Uyayi para kay Liway

I wrote this poem for Ms. Liway, a young mother who passed away recently from leukemia.


Uyayi para kay Liway

bituin, bitun
sa gabing maningning
patulugin ng mahimbing
bunsong kapiling.
maningning na bituin
sa gabing kay dilim
tanglawan ng liwanag
bunsong nahihimbing.

banayad  na tinig
ang kanyang naring,
uyayi ng dalamhati,
ng pusong tumatangis,
napipintong pag-iwan
sa bunsong minamahal.

kay lungkot na balita,
sa isang inang nagmahal,
panaghoy ng pagsumamo
mabuhay nang payapa,
huwag sanang manimdim
pusong nanampalataya.Amy Muga
Abril 17,2016
Monday, 4 April 2016

kidapawan sa gunita (isang tula)

tula ni Amy Muga, Abril 4, 2016

hindi ito ang umagang
mag-aayuno tayo sa Lumikha,
pauwi sa ating bayan.
hindi ito ang umagang
babaunin natin ang butil
ng pag-asa sa kumakalam
nating sikmura.
Isa ito  sa umagang
hinintay makatulog sa banig
ng gutom ang mga musmos
na hindi nagpaiwan sa parang.
ito sana ang umaga ng pangitaing
dinala ng ating mga ninuno
sa kanilang mga puso
na kahit hibla man lamang,
maari pa ring magtiwala,
maari pa ring maniwala,
sa mga nilikhang birhen
na sumusulpot
pagkatapos ng pagaspas.
isa itong umaga sa maraming araw
ng tagtuyo ng mga pangakong

binitawan ngunit walang pusong iniwan.