Sunday, 13 March 2016

Paano mo Ilalarawan ang Puso ng Isang Ina?

I first wrote this poem for a mother bravely looking for her son who up to now is a "desaparecido." I am dedicating this poem for mothers healing from the loss of their sons and daughters - from Amy Muga)

Paano mo ilalarawan ang puso ng isang ina?

Isang pusong kayang maghintay
sa panahong maligalig,
Isang pusong tumatangis
sa anak na piniling lumisan.
Isang pusong handang magpatawad
sa sarili at sa iba pa.

Kay Muriel, na pinilit hanapin ang sagot
Kung bakit namaalam ang kanyang anak,
sa mga pangarap na binuo mula pagkabata,
Hindi kayang tapatan ng mga mga pangako,
Ang himutok ng iyong damdamin.
Sisikaping unawain at magtiwala
Sa sariling paghilom at pananampalataya.

Kay Editha, na hindi sumuko sa paghahanap;
'Di masukat ang lungkot sa patuloy niyang pagkawala; 
hindi mapanatag sa  araw na walang katiyakan  
hindi mabilang ang mga gabing pinuno ng 
panalangin at pagsumamo sa Lumikha,
humuhugot ng lakas sa paninindigan at pananampalataya.

Paano mo ilalarawan ang puso ng isang ina?

Isang pusong nangungulila,
Isang pusong nananalangin, 
Isang pusong nanindigan,
Isang pusong paghuhugutan ng lakas at tapang
sa panahong kailangan;
Isang pusong bibigkis sa  marami pang pusong 
naniniwala at sumasampalataya.


My Favorite Post!

Remembering Nanay

                                       Photo by  Aaron Burden  from  Pexels   It was a time of disquiet then; the protest movement against t...