Wednesday, 10 June 2015

"Forevermore"

Isa sa mga lugar na dinadayo ngayon ng maraming turista sa ating bayan, lokal man na residente o dayo na katulad namin ng aking anak, ay ang  Sitio Pungayan na nasa ibabaw ng Bundok Kabuyao, pangalawang pinakamatayog na bundok sa lalawigan ng Benguet.Mas kilala na ang Sitio Pungayan  bilang "La Presa," ang sityong kathang-isip ng teleseryeng "Forevermore."

"Red jeep" photograph of Amy Muga, 2015
Binagtas namin ng anak ko ang maputik na daanan patungo sa pinakamataas na bahagi ng sityo. Nalagpasan namin ang iba’t ibang maliit na mga tindahang nakahilera sa makitid na daanan. Nakausap namin ang ilang mga manininda na masayang nakikipagkwentuhan sa pagdagsa ng mga turistang namimili sa kanilang paninda.


Mahirap akyatin ang bundok, pero nagpatuloy kami ng aking anak. Tumigil kami sa  bahaging tahimik at payapa na nakayanan naming akyatin. Dito namin pinagmasdan ang ganda at lawak ng paligid na bumabalot sa pamayanan ng Sityo Pungayan. Natanaw namin ang siyudad sa ilalim, ang libo-libong mga puno at halaman sa kabundukang binabakuran ng kalangitan. 

Nagpapasalamat ako sa pagkakataong binigay as akin ng Maykapal upang maramdaman ang kadakilaan ng Kanyang nilikha.


Hagdan, Photograph of Amy Muga, 2015
Photograph of Regina Muga, 2015

Naramdaman  ko ang lalim ng Kanyang pagmamahal sa sangkatauhan.  

Naroon Siya sa  bawa’t hakbang namin ng aking anak pag-akyat ng Bundok Kabuyao at pagbaba namin sa paanan nito. Naroon Siya sa lahat ng mga taong nakasalamuha namin, sa mga taong nakasama sa paglalakad at pag-akyat, mga kapwa turistang kumukuha ng selfie, groupie at iba't ibang litrato sa paligid. Naroon ang Panginoon sa bawa't taong dumayo dito upang makalimot sa kanilang nakaraan o ipagbunyi ang kanilang tagumpay."Pananim" photograph of Amy Muga, 2015
Photograph of Amy A. Muga, 2015
Kadakilaan ng Lumikha, Photograph of Amy Muga, 2015Naalala ko tuloy,  pagbaba ko sa kabundukan, ang taimtim Niyang pagmamahal at hindi  paglimot sa panahon ng kagipitan. Ipamamalas Niya kung ano ang mahalaga, kung paano tayo mapapalapit sa ating pinakamalalim na adhikain sa buhay. Ilalapit Niya sa atin ang mga taong hinding-hindi tayo iiwan kahit dumaraan tayo sa butas ng karayom.

     Pagbaba ko sa bundok Kabuyao, naging malinaw ang mga ito sa akin. 
Ang May-Akda, Amy Muga
My Favorite Post!

Remembering Nanay

                                       Photo by  Aaron Burden  from  Pexels   It was a time of disquiet then; the protest movement against t...