Blessings ( Nang Iguhit ng mga Anak ang Kanilang Ina)

These are some of the wonderful artwork created by two people who have always been blessings in my life. Maraming salamat, mga anak ko.

                                     
Artwork by Gina Muga, 2014
Artwork by Amy Raisa Muga, 2013Popular Posts