Wednesday, 7 January 2015

Isang Napakagandang Bagong Taon Para sa Ating Lahat!!!

Ready for 2015! (Photograph by Amy Muga)