Tuesday, 15 July 2014

Touching Note

     I  cried when I first read this reflection written by human rights 
lawyer, Atty. Theodore Te two years ago.  I am reposting this in 
memory of the many unsung heroes who have worked tirelessly to 
uphold social justice and human rights in the country.

From Atty. Ted Te: 

     "Why stand for principle? Why fight, struggle, persist, 
persevere? Why go against the grain? Why put heart, 
mind, body, soul, strength, spirit for "hopeless causes" and 
"lost cases"? Why do it, for as long as I can remember?

     Because someone once did it: for me, and for countless 

others whose names they did not know, whose faces they 
had not seen, whose lives they had not encountered.

     Because, once when we were not free, someone stood 

up for principle; fought, struggled, persisted, persevered; 
went against the grain; put heart, mind, body, soul, strength, 
spirit for the many "hopeless causes" and "lost cases"; and 
did it for as long as they could remember--so that the country 
I call my own and the people I love could be a little bit freer; 
to fight, yet, another day.

     Because, even to this day, there is a need to do so. At this 

time, on this day, the struggle of Bonifacio, of Diokno and 
Tanada, of Alejandro and Olalia, of Joe Burgos for a freer and 
more just Philippines remains.

     Why stand? Why struggle? Why speak? Because there is a 

need to. "

Inisyatiba (1)

Photo Acknowledgement: Philippine Star.
   
  Hindi matatawaran ang mga nagawa na ng mga pangkaraniwang 
mamamayan at mga civil society groups para matagumpay na 
maisulong at maipagpatuloy ang mga gawain para sa mga grupong 
marhinalisado o naiisantabi sa ating bayan. 

   Inspiring para sa akin ang mga inisyatiba at mga innovation
para sa kapwa. 

    Isa sa mga nabasa ko na malaking tulong sa mga ina na 
walang kakayanang maglaan ng malaking halaga para sa 
kanilang panganganak ay ang NAYBAHAY Ligtas Panganakan
Centerisang inisyatiba ng Pfizer Philippines Foundation Inc. 
Naitayo noong Hunyo ang unang NAYBAHAY sa Minalabac, 
Camarines Sur.May mga midwife na tumutulong sa mga ina sa 
kanilang panganganak. Kumpara sa ibang mga klinika o 
pagamutan, isang libong piso lamang ang bayad sa panganganak 
dito.


Acknowledgement: Photograph of Cesar Mangawang, Philippine Daily Inquirer 

    
    Maaring magtayo ng maraming sentrong tulad nito sa iba't ibang
lugar sa mga lungsod at kanayunan dahil gawa lang ito sa  mga hindi
na ginagamit na container van

     Nakakita na rin ako ng container van na ginawang day care center
para sa mga empleyado at manggagawa ng Miriam College, isa sa mga
pamantasang nangunguna sa pagtataguyod ng karapatan ng mga
kabataan at kababaihan. 

     Malaking bagay ang suporta ng taong bayan, pati na rin ng 
pamahalaan sa ganitong mga proyekto. Tunay na nakapagbibigay
inspirasyon ang pagmamalasakit sa kapwa!


Reference:

"Naybahay:Transforming Communities One Babay at a Time."
Philippine Star. May 30, 2013. http://www.philstar.com/science-and-
technology/2013/05/30/947748/naybahay-transforming-communities-
one-baby-time

Mangawang, Cesar."Providing Pregnant Women a Safe Place to Give Birth"
Philippine Daily Inquirer.July 5, 2014. http://business.inquirer.net/174157/
providing-pregnant-women-a-safe-place-to-give-birth
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...