Google Translate the Entire Blog

Friday, 23 May 2014

Mga Ina sa Buwan ng Mayo

     Tuwing ikalawang Linggo ng buwan ng Mayo, ginugunita ang 
mahalagang papel na ginagampanan ng mga ina sa mga tahanan. 
Nagkakaroon ng pagkakataong magsama-sama ang mga mag-anak 
upang pasalamatan ang kanilang mga inang nagsilbing inspirasyon at 
gabay nila mula sa kanilang pagsilang hanggang sa kanilang paglaki. 
Totoong ginagawang ispesyal naaraw ito para sa maraming inang 
nagsilbing "ilaw ng tahanan." 

     Sa araw na ito, masarap balikan ang mga ala-ala sa pagbubuo ng 
pamilyaat pagpapalaki ng mga anak. Ginugunita ang mga kuwentong 
hinalawan ng mga aral at mga istorya ng pamamahal at pagmamalasakit.

     Natatandaan ko ang panahong pinagbubuntis ko ang aking 

panganay. Araw-araw, nakikipagsiksikan ako sa iba pang mga pasahero 
ng mga bus at mga jeep kahit malaki na ang tiyan ko.  Sa isang pagkakataon 
nga, muntik na rin akong mahulog sa isang bus habang pababa ako dito 
papunta sa aking pinagtatrabahuhan.

     Naisip ko na katulad ko rin ang marami pang ina na totoong vulnerable 

sa mga panahong inaalagaan nila hindi lang ang kanilang sarili kundi ang 
sanggol sa kanilang sinapupunan.

     Naikuwento ko na rin sa aking bunso noong manganganak ako sa kanya 

at kailangan na akong itakbo sa ospital ng kanilang ama. Sabi ko nga, totoo 
palang puwedeng mangyari na mapaanak ka na sa taxi o sa MRT kapag 
kapanahunan mo na.  Parehong hirap ang naranasan ko, pero mas mabilis 
ang pagitan ng paghilab ng aking sinapupunan na senyales na malapit 
na nga akong manganak. Sobrang hirap ang aking naranasan. Totoo ang
kasabihang nasa hukay ang isang paa ng mga ina sa kanyang panganganak. 
Nagpapasalamat ako na noong mga panahong yun, naroon ang aking asawa 
na nagpamalas at nagparamdam sa akin ng kanyang pag-unawa't pagmamahal. 

    Napakalaki talaga ang maitutulong ng suporta ng mga taong nagmamahal 

at nagmamalasakit sa panahong vulnerable ka.
                                                        
Acknowledgement: Photograph by Amy Muga


     
     Sa maraming bayan, lalo na sa mga lugar na miminsan lamang 
napupuntahan ng mga manggagawang pangkalusugan, napakahirap 
ng sitwasyon ng mga ina at ng kanilang mga sanggol. Maraming ina 
ang namamatay sa panganganak,  maraming bagong silang na 
sanggol ang binabawian ng buhay. Patunay dito ang ulat ng 
samahang Save the Children sa kanilang 15th State of the World's 
Mothers Report kung saan inilahad ang kalagayan at mga hamon para 
pangalagaan ang mga ina at kanilang mga sanggol sa iba't ibang bahagi 
ng mundo.

     Sang-ayon ako sa rekomendasyon ng Save the Children na kailangang
magtulungan ang pamahalaan at mga civil society organizations sa 
pagsisiguro na makakakuha ng tulong ang sino mang ina para sa kanilang 
pagbubuntis hanggang sa kanilang panganganak, maging sa pangangalaga 
nila sa kanilang bagong silang na sanggol. 

     Naniniwala rin  ako na kailangang pahalagahan ang kababaihan, 
simula sa kanilang pagkabata. Kailangang mabigyan ng mas maraming 
pagkakataon sila para makapag-aral. Pananggalang ang kaalaman ng 
kanilang pansariling kalakasan laban sa mapang-abusong relasyon. 
Maipapasa pa nila ang mga aral ng pagpupunyagi sa kanilang mga 
anak. 

Reflection:

Nasa balita kamakailan ang pagpanaw ng bagong silang na 
sanggolng bilanggong politikal na si Andrea Rosal. Paano 
mapapangalagaan ang mga inang nasa maselan na panahon 
ng kanilang pagbubuntishabang nasa loob ng piitan?
    


  

    

 

 


#BringBackOurGirls

  Imagine a young girl, studying her notes and reading her books in preparation 
for her exams to be held in the next day.  She wanted to do good in her exams; she 
wanted to have good grades to show her parents who have sacrificed so much 
so she can go to school. She knew in her heart that she'll be able to help 
her family and her community after she finished her education. 

  Little did she know that in the wee hours of the night, she will be taken by 
a terrorist group and be threatened to be sold off as a slave to the highest bidder. 

    This is not a fictional tale. Tales of kidnapping of children  are all too 
common in many countries ravaged by war and terrorism. However, the
kidnapping of 300 school girls in Nigeria, whereby the leaders of the terrorist 
group threatened to sell them off or forced them into marrying   their leaders 
sparked world-wide condemnation and outrage.  

    I am a mother of two daughters and I am indignant of the cruelty of certain 
groups,while pursuing their own agendas, towards the innocent and the 
vulnerable.The school girls are very much like my daughters and other daughters 
who wanted an education to be able to help themselves, their families and 
communities.

   I strongly support the #BringBackOurGirls campaign. I pray that  the girls find 
comfort in each other and their faith wherever they are right now. I hope and pray 
for the girls' safe return home soon.

Acknowledgement: photograph from Miriam College website

    I am a member of the  Miriam College community in the Philippines. 
I am posting their community poster here for the #BringBackOurGirls 
campaign and their suggestion on how to help in the campaign
(http://www.mc.edu.ph):

From Miriam College:

Here’s what we can all do to help step up the pressure for the release of the girls:
 1. Write our Philippine government for them to express our collective concern over the kidnapping to:
  Secretary Alberto del Rosario
  Department of Foreign Affairs
  Roxas Blvd,  Manila

 2. Write a letter to the Nigerian school officials through EqualityNow.org.
 3. Sign a petition to the Nigerian government expressing your school/organizations deep concern over the kidnapping;
 4. Send expressions of support  to families of the girls via: #BringBackOurGirls
 5. Do your own selfie (by individuals or groups) with a relevant message expressing your concern about the kidnapping with #BringBackOurGirls and post it in social media;
 6. Join the countdown until the girls are released.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...