Sunday, 5 October 2014

Isang Ina sa Lacub, Abra

nakapanghihinayang,
kamatayan ng inang
inhiyero ng bayan,
sa kabundukang
binalot sa galit at dugo.

nakapanlulumo,
kanyang pagkapaslang,
mula sa mga balang
tumagos sa katawang
isinalang sa hirap.

kapatid, kasimbahan,
kabayarang kaypait
sa iyo'y isinukli,
di kinilala ang gawaing
inalay kahit walang kapalit.


Last September 5, 2014, Engineer Fidela Bugarin Salvador, an active church member of the United Church of Christ in the Philippines (UCCP) and a committed development worker from the Cordillera Disaster Response and Development Services (CorDis RDS) was killed in a fire fight between the military and members of the New People's Army in Lacub, Abra.

Engineer Fidela Bugarin Salvador
Reference:

Initial Report of National Solidarity Mission to Lacub, Abra
https://www.scribd.com/doc/241783750/National-Solidarity-Mission-to-Lacub-Abra-Initial-ReportMy Favorite Post!

Remembering Nanay

                                       Photo by  Aaron Burden  from  Pexels   It was a time of disquiet then; the protest movement against t...