Friday, 23 May 2014

Mga Ina sa Buwan ng Mayo

     Tuwing ikalawang Linggo ng buwan ng Mayo, ginugunita ang 
mahalagang papel na ginagampanan ng mga ina sa mga tahanan. 
Nagkakaroon ng pagkakataong magsama-sama ang mga mag-anak 
upang pasalamatan ang kanilang mga inang nagsilbing inspirasyon at 
gabay nila mula sa kanilang pagsilang hanggang sa kanilang paglaki. 
Totoong ginagawang ispesyal naaraw ito para sa maraming inang 
nagsilbing "ilaw ng tahanan." 

     Sa araw na ito, masarap balikan ang mga ala-ala sa pagbubuo ng 
pamilyaat pagpapalaki ng mga anak. Ginugunita ang mga kuwentong 
hinalawan ng mga aral at mga istorya ng pamamahal at pagmamalasakit.

     Natatandaan ko ang panahong pinagbubuntis ko ang aking 

panganay. Araw-araw, nakikipagsiksikan ako sa iba pang mga pasahero 
ng mga bus at mga jeep kahit malaki na ang tiyan ko.  Sa isang pagkakataon 
nga, muntik na rin akong mahulog sa isang bus habang pababa ako dito 
papunta sa aking pinagtatrabahuhan.

     Naisip ko na katulad ko rin ang marami pang ina na totoong vulnerable 

sa mga panahong inaalagaan nila hindi lang ang kanilang sarili kundi ang 
sanggol sa kanilang sinapupunan.

     Naikuwento ko na rin sa aking bunso noong manganganak ako sa kanya 

at kailangan na akong itakbo sa ospital ng kanilang ama. Sabi ko nga, totoo 
palang puwedeng mangyari na mapaanak ka na sa taxi o sa MRT kapag 
kapanahunan mo na.  Parehong hirap ang naranasan ko, pero mas mabilis 
ang pagitan ng paghilab ng aking sinapupunan na senyales na malapit 
na nga akong manganak. Sobrang hirap ang aking naranasan. Totoo ang
kasabihang nasa hukay ang isang paa ng mga ina sa kanyang panganganak. 
Nagpapasalamat ako na noong mga panahong yun, naroon ang aking asawa 
na nagpamalas at nagparamdam sa akin ng kanyang pag-unawa't pagmamahal. 

    Napakalaki talaga ang maitutulong ng suporta ng mga taong nagmamahal 

at nagmamalasakit sa panahong vulnerable ka.
                                                        
Acknowledgement: Photograph by Amy Muga


     
     Sa maraming bayan, lalo na sa mga lugar na miminsan lamang 
napupuntahan ng mga manggagawang pangkalusugan, napakahirap 
ng sitwasyon ng mga ina at ng kanilang mga sanggol. Maraming ina 
ang namamatay sa panganganak,  maraming bagong silang na 
sanggol ang binabawian ng buhay. Patunay dito ang ulat ng 
samahang Save the Children sa kanilang 15th State of the World's 
Mothers Report kung saan inilahad ang kalagayan at mga hamon para 
pangalagaan ang mga ina at kanilang mga sanggol sa iba't ibang bahagi 
ng mundo.

     Sang-ayon ako sa rekomendasyon ng Save the Children na kailangang
magtulungan ang pamahalaan at mga civil society organizations sa 
pagsisiguro na makakakuha ng tulong ang sino mang ina para sa kanilang 
pagbubuntis hanggang sa kanilang panganganak, maging sa pangangalaga 
nila sa kanilang bagong silang na sanggol. 

     Naniniwala rin  ako na kailangang pahalagahan ang kababaihan, 
simula sa kanilang pagkabata. Kailangang mabigyan ng mas maraming 
pagkakataon sila para makapag-aral. Pananggalang ang kaalaman ng 
kanilang pansariling kalakasan laban sa mapang-abusong relasyon. 
Maipapasa pa nila ang mga aral ng pagpupunyagi sa kanilang mga 
anak. 

Reflection:

Nasa balita kamakailan ang pagpanaw ng bagong silang na 
sanggolng bilanggong politikal na si Andrea Rosal. Paano 
mapapangalagaan ang mga inang nasa maselan na panahon 
ng kanilang pagbubuntishabang nasa loob ng piitan?
    


  

    

 

 


My Favorite Post!

Remembering Nanay

                                       Photo by  Aaron Burden  from  Pexels   It was a time of disquiet then; the protest movement against t...