Sunday, 20 July 2014

Tagatanglaw

I am dedicating this poem for Fr. John Joseph Caroll, SJ , my spiritual director, an advocate for the poor and marginalized and one of the most compassionate person I have ever met.   He passed on last July 17, 2014,

                                  - Amy Muga

naalala ko,
mga salitang binitawan mo,
isang araw sa kalagitnaan ng Hulyo,
kapaligiran natin ay binabayo
ng hanging dala ng nagbabadyang bagyo.

naalala ko,

mga palitan natin ng salita,
tungkol sa pagbangon,
tungkol sa paghilom,
tungkol sa pananampalataya.

pinagnilayan ko,

daang lalakbayin,
sigwang susuungin, 
tanglaw na babaunin,
pag-asang dadalhin.

salamat kapatid ko.

hindi ka bumitiw,
hindi ka lumisan,
hindi ka nagwalang-bahala
sa panahong  napakadaling gawin ito.

kapatid ko,

guro at estudyante ng buhay,
kapwa ko manlalakbay,
taimtim kong dadalhin sa aking puso,
ang iyong mga paalala't paggabay.


                                             Amy Muga
                                             ina, manunulat, kalakbay

                              


My Favorite Post!

Remembering Nanay

                                       Photo by  Aaron Burden  from  Pexels   It was a time of disquiet then; the protest movement against t...