I heard these words spoken by an elderly mother grieving over the loss of her daughter. These are words that I hope my own children would always remember me saying...


"Ano ang isang bagay na gusto mong sabihin sa iyong anak?
            
"Na mahal na mahal kita anak....
                   
                     kahit anong mangyari, hindi mawawala ang pagmamahal ko."

                                                                         
                                           
                                   Mirador Jesuit Villa (photo credit: Amy Muga)
                     Popular Posts