Friday, 28 September 2012

Ilang Litrato sa Initao, Misamis Oriental

Punong Talisay, marahil mahigit 100 taon na. Initao Misamis Oriental
 
Puno ng Talisay sa Initao, Misamis Oriental Photo credit: Amy Muga

Dagat na Di Panatag, Initao Misamis Oriental, Photo credit : Amy Muga