Thursday, 5 July 2012

Pagbalik sa Pagsusulat

Isa sa meron ako pero hindi ko nabibigyan ng panahon ay ang pagsusulat.  Nasa puso ko ito, ilang beses na binalikan, nagbukas ng isa o dalawang blog kasama na rito ang online diary pero hindi ko na rin napagpatuloy dahil sa kakapusan ng oras.

Hulyo na, nakakalahati na ng taon. Narito na ako, nagsusulat ng kwento ng buhay. 

Itong blog ay kwento ng buhay ng isang ina, ng maraming inang tulad ko na naglalakbay, nakikipagsapalaran, nagmamahal, nadadapa, nagpapamalas ng lakas sa gitna ng mga unos ng kanyang buhay.

Paminsan-minsan rin isusulat ko ito sa Ingles. Basta type kong magsulat.

Di lamang seryosong mga paksa ang isusulat ko dito. Siyempre pa, dahil kwento ng buhay, nariyan ang mga katatawang narinig, nababasa at napapanood.

Okay, mga kabaro at mga kaibigan.

Let the games begin...( kuha mula sa "Hunger Games")

:)

My Favorite Post!

Remembering Nanay

                                       Photo by  Aaron Burden  from  Pexels   It was a time of disquiet then; the protest movement against t...