Matalik na Kaibigan

Nagpapasalamat ako sa isang taong nakasama ko sa panahong mahirap at panahon ng pagbubunyi. Matalik na kaibigan ko siya; nagkakilala kami sa samahang Student Christian Movement of the Philippines (SCMP), nagkasama kami sa maraming mga rally at gawain. 

Isa siyang gurong makabayan, mananaliksik at dalubhasa sa matematika. Isa rin siyang mabuting ama at mapagmahal na kaibigan. Salamat, mahal kong Lex, sa higit na 25 taong pagmamahal sa amin ng iyong mga anak at sa ating bayan.


                                             Popular Posts