Friday, 9 January 2009

Pasasalamat
Pasalamat


Pasalamat
Kung babalikan ko ang nagdaang mga araw, maraming mga bagay akong ipagpapasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-alalay sa akin sa aking paglalakbay, sa pagbibigay sa akin ng isang mabuting katuwang sa buhay at mga anak na nagbibigay sa akin ng samu’t saring tuwa, sa mga kaibigan na alam kong hinding-hindi ako iiwan kahit na pa naghihiwalay kami ng daan. Nagpapasalamat ako at marami rin akong nakilalang mga giya, mga guro na pinagkuhanan ko ng mga aral tungkol sa buhay.
Mula sa txt na pinadala sa akin ng aking pamangkin,
” Hindi kailanman, malilimutan ng puso ang bawa’t pagkakataong nakaranas ito ng kabutihan”…

My Favorite Post!

Remembering Nanay

                                       Photo by  Aaron Burden  from  Pexels   It was a time of disquiet then; the protest movement against t...